Portál investičních příležitostí

Rozhodujete se, jestli investovat v Karlovarském kraji? Pomůžeme vám nalézt vhodné místo. Díky námi spravované databázi investičních příležitostí získáte dokonalý přehled o tom, kde naleznete vhodné prostory pro své podnikání. Portál investičních příležitostí vám napomůže také zorientovat se v podnikatelském prostředí Karlovarského kraje a seznámí vás s tím, co vám náš kraj může nabídnout.

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.