Územní studie pro Mikroregion Sokolov - východ dokončena

7. 2. 2022

Karlovarská agentura rozvoje podnikání ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje dokončila Územní studii vyhodnocení územních nároků plánovaného rozvoje průmyslu na území Mikroregionu Sokolov – východ.  

Studie byla dokončena na konci roku 2021. Finální dokument si můžete stáhnout zde. Komplexní výstupy, které budou v průběhu února představeny na Inovační platformě pro strategické příležitosti, jsou k dispozici na stránkách Karlovarského kraje.

Výdaje na územní studii jsou hrazeny v rámci projektu Smart Akcelerátor 2.0, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Evropského sociálního fondu.

Územní studie pro Mikroregion Sokolov - východ dokončena

Soubory ke stažení

Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.