Soubor manuálů lázeňské péče je kompletní

27. 9. 2022

V letošním roce jsme ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie, v.v.i. připravili poslední dva manuály lázeňské péče. Tím prvním je titul Balneoprovoz a jeho specifika, který upozorňuje na nejdůležitější právní předpisy v této oblasti, popisuje optimální organizaci balneoprovozu, udává požadavky na minimální personální a věcné vybavení. V závěru se zaměřuje na ekonomiku balneoprovozu, nákladové položky a rentabilitu. Druhá v pořadí je příručka zasvěcená praktickému přístupu ke komunikaci lékaře s pacientem, neboť jejich vztah zásadně ovlivňuje úspěch lázeňské léčby. Ošetřující lékař potřebuje ovládat základní komunikační dovednosti, aby jejich výměna informací s pacientem byla maximálně efektivní. Manuály lázeňské péče byly uveřejněny na internetových stránkách Regionální inovační strategie Karlovarského kraje v sekci Dokumenty.

Přehled vydaných manuálů:


Soubor manuálů lázeňské péče je kompletní

Soubory ke stažení

Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.