Představili jsme Medikem na gymplu na setkání RIS3 týmů ve Zlíně

9. 6. 2023

Na začátku června jsme se zúčastnili pravidelného setkání týmů Regionálních inovačních strategií pro chytrou specializaci (RIS3) z celé České republiky, zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve Zlíně, kde jsme čerpali inspiraci a zkušenosti z dalších regionů.

Za Karlovarský kraj a Karlovarskou agenturu rozvoje podnikání jsme představili nový nástroj Medikem na gymplu, jehož cílem je podpořit zájem o studium na lékařských fakultách, zvýšit šance studentů na přijetí a umožnit jim navázat spolupráci s nemocnicemi v našem regionu již během studia na střední škole, aby věděli, kam se mohou vrátit.

Setkání bylo zaměřené na sdílení zkušeností z inovačního prostředí a z projektů, které jsou v jednotlivých krajích realizovány. Část programu byla zaměřena na tvorbu identity kraje a na schopnost získávat nové vysoce kvalifikované obyvatele právě díky této identitě.

Pro více informací o setkání RIS3 týmů ve Zlínském kraji navštivte oficiální webovou stránku www.ris3meet.cz.

1686639813-14632783522035747687751694062.jpg


1686639813-19970703361090891326377009906.jpg

1686639813-1006777477349569132164959042.jpg

Představili jsme Medikem na gymplu na setkání RIS3 týmů ve Zlíně
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.