Program Medikem na gymplu reaguje na nedostatek zdravotníků v kraji

22. 3. 2023

Chceme pomoci zlepšit zdravotnictví v našem regionu, proto společně s Karlovarským krajem a Gymnáziem Sokolov spustíme v letošním roce pilotní projekt – Medikem na gymplu. Víme, že každoročně se na medicínu dostane zhruba 20-25 studentů z Karlovarského kraje. Bohužel se jich ale většina nevrátí. Snahou pilotního projektu je trend změnit a podpořit zájem o studium na lékařských fakultách, zvýšit šance studentů na přijetí a umožnit jim navázat spolupráci s nemocnicemi v regionu již během studia na střední škole, aby věděli, kam se mohou vrátit.    

Pilotní projekt odstartuje v září letošního roku a potrvá až do září 2026. Vybraní studenti gymnázií Karlovarského kraje se budou účastnit vždy jednou měsíčně víkendových vzdělávacích workshopů, které prohloubí a rozšíří učivo školních vzdělávacích plánů. Budou tak nejen rozvíjet svůj talent a potenciál, ale i navyšovat šanci pro úspěšné zvládnutí přijímacího řízení. V každém školním roce se uskuteční deset workshopů a jedna exkurze. Studenti budou vybráni napříč všemi gymnázii v Karlovarském kraji. Pro zvýšení motivace bude studentům, kteří se zúčastní 90 % workshopů, uhrazen intenzivní přípravný kurz pořádaný přímo lékařskou fakultou. Následně po absolvování intenzivního kurzu proběhnou přijímačky nanečisto pro ověření úrovně získaných znalostí po absolvování všech částí programu.

Realizací pilotního nástroje „Medikem na gymplu“ bude učiněn první krok pro zcela jedinečnou systémovou podporu, na níž navazují další připravená opatření Karlovarského kraje zaměřená na lákání a udržení absolventů. K tomu slouží různé formy stipendií, dotací či motivačních příspěvků. Například v roce 2022 schválila Rada Karlovarského kraje navýšení stipendií pro studenty medicíny, jež po skončení specializační přípravy počítají s návratem do regionu. Výrazně vyšší finanční podporu chce kraj nabídnout například také na zařízení nových i stávajících ordinací praktických lékařů, pediatrů, zubařů, nově také gynekologů nebo na specializační vzdělávání.

Program Medikem na gymplu je realizován v rámci projektu Smart Akcelerátor 3. Bližší informace poskytne Martina Baráková (martina.barakova@karp-kv.cz).


Program Medikem na gymplu reaguje na nedostatek zdravotníků v kraji
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.