Naše činnosti v roce 2021 aneb Výroční zpráva

4. 5. 2022

Připravili jsme zprávu o činnostech, které jsme v KARP realizovali v roce 2021. Jedná se o základní přehled našich aktivit v uplynulém roce. Jako každý rok, jsou informace přehledně řazeny do témat. Aktivity předchozích let jsou k dispozici zde.

Naše činnosti v roce 2021 aneb Výroční zpráva
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.