Zjistili jsme, jak rozvíjet potenciál chytrého regionu

28. 6. 2023

V čem můžeme spatřovat potenciál chytrého regionu v Karlovarském kraji a jaké jsou překážky jeho rozvoje? Odpovědi nejen na tyto otázky jsme získali díky dotazníkovému šetření, do kterého se zapojila více než třetina obcí a měst Karlovarského kraje.

Odpovědi sbírala naše agentura během dubna a května letošního roku. V dotazníku sestaveném z 28 otázek jsme se ptali mimo hlavních překážek v rozvoji také na význam jednotlivých témat chytrého regionu pro obce nebo na chytré mobilní aplikace. Nechybělo ani téma připravovaného dataportálu Karlovarského kraje. Od vedení obcí jsme rovněž získali cenné podněty na služby, kterými bychom mohli k rozvoji chytrého regionu a obcí napomáhat. S podrobnými daty ze šetření je možné se seznámit prostřednictvím přiloženého interaktivního reportu.

A jaké jsou hlavní závěry?

Obce prozatím nevidí v regionu žádného tahouna myšlenky smart obce nebo města. Nejblíže k němu mají Karlovy Vary.

Obcím by v rozvoji chytrého regionu nejvíce pomohlo odbourání administrativní zátěže, nejraději by využívaly informační servis o dotačních možnostech.

Přes 71 % zúčastněných obcí by rádo využilo nabídky vývoje společné regionální aplikace, pouze jedna z těchto obcí by neměla v případě jejího vytváření prostor se na přípravách aktivně podílet (k aplikaci více viz komentář v reportu na stránce - Chytré aplikace - ostatní)

Přes 90 % respondentů je ochotno sdílet data o obci na chystaném regionálním dataportálu datazapad.cz. Více než třetina obcí navíc ráda poskytne data nad rámec povinně zveřejňovaných informací.

Výstup z dotazníkového šetření

 

Výstupy šetření nastavují směřování našich aktivit. Kromě identifikace starostek a starostů, kteří jsou ochotni sdílet obecní data, napomáhají upřednostnit při tvorbě dataportálu témata, která jsou pro obce nejpodstatnější.  

Jednou z nejžádanějších služeb, které by obce v regionu rády využily, jsou manuály implementace chytrých řešení do chodu obce. Již v červenci zahájíme přípravu prvního takového výstupu, tentokráte zaměřeného na možnosti chytrých mobilních aplikací. Pokud by se Vaše obec chtěla do těchto aktivit zapojit, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek.  

Dále připravujeme smart region index, prostřednictvím kterého budeme moci sledovat rozvoj jednotlivých témat chytrého regionu v obcích Karlovarského kraje. Výstupy šetření nám napomáhají přiřadit odpovídající význam tématům, které obce považují za nejdůležitější. Index tak bude nastaven v souladu s lokálními podmínkami.

Velice si vážíme času, který se zástupci obcí rozhodli vyplnění dotazníku věnovat. Budeme se snažit potenciál šetření využít naplno, aby se tato investice obcím Karlovarského kraje vyplatila. Děkujeme všem zapojeným představitelům obcí, včetně pracovníků úřadů, kteří jakýmkoliv způsobem k realizaci šetření přispěli.

Kontaktní osoby:
Zjistili jsme, jak rozvíjet potenciál chytrého regionu
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.