Data o Karlovarském kraji na jednom místě a vždy po ruce

27. 4. 2023

V letošním roce plánujeme vdechnout život tzv. dataportálu. Možná si teď kladete otázku, co vlastně ten dataportál je a komu může být prospěšný? Na tyto a další otázky bychom Vám rádi poskytli odpověď v následujícím příspěvku.

1682575628-17453167396775416511152967574.gif

Hlavním cílem připravovaného dataportálu Karlovarského kraje je vytvořit veřejně dostupné místo, ve kterém budou shromažďována data o regionu z různých zdrojů (např. od měst a obcí, Krajského úřadu Karlovarského kraje, příspěvkových organizací apod.). Lokální katalog otevřených dat bude obsahovat data ve strojově čitelném formátu a bude napojený na Národní katalog otevřených dat. Uložení dat na jednom místě poslouží nejen k získání ucelených informací o Karlovarském kraji, ale zároveň pomůže obcím a městům plnit budoucí zákonnou povinnost poskytovat data do Národního katalogu otevřených dat. Díky strojově čitelnému formátu bude možné s daty jednoduše pracovat. V sekci „profil regionu“ budou dostupné analýzy pro jednotlivé oblasti života, jako je obyvatelstvo, občanská vybavenost, životní prostředí apod. Uživatel tedy získá ve vizuálně přívětivé podobě komplexní informace o aktuální situaci v našem kraji. Mezi zamýšlenými praktickými součástmi dataportálu nebudou chybět rozcestníky, strategická mapa či regionální inovační mapa.

Dataportál bude spuštěn na podzim 2023 a do konce roku bude dostupný také v anglické mutaci. Jelikož víc hlav víc ví, jsme otevřeni jakýmkoliv námětům nebo diskuzi, která by dataportál obohatila o další zajímavé funkcionality. Podněty můžete zasílat na email ondrej.hruska@karp-kv.cz.

Data o Karlovarském kraji na jednom místě a vždy po ruce
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.