Karlovarské inovační centrum nabídne prostory startupům, výzkumným institucím i veřejnosti

19. 4. 2023

Karlovarské inovační centrum (KIC) je projekt vědeckotechnického parku, který v současné době intenzivně připravuje Karlovarský kraj. Jeho hlavním cílem je podpora vědy, výzkumu a inovací prostřednictvím propojení podnikatelského a akademického sektoru. K dispozici by měl být od roku 2026.

KIC bude složeno ze tří vzájemně propojených budov pro různé skupiny zájemců s rozdílnými požadavky na využití. Sloužit má zejména podnikatelům, ale na své si přijdou i vzdělávací instituce. Např. základní a střední školy či pobočky vysokých škol z jiných regionů budou moci využít KIC ke svým aktivitám, které jim jejich vlastní prostory neumožňují nebo jimi v našem regionu nedisponují. KIC nabídne také možnost vytvořit si vlastní zázemí, např. pro veřejné výzkumné instituce, organizace zaměřené na podporu podnikání anebo pro širokou veřejnost. „Inovační centrum je vícefunkční prostor, který vytváří bezpečné prostředí pro rozvoj nových nápadů. Prostřednictvím sdílených pracovišť a propojováním výzkumných a dílenských provozů mohou inovátoři, podnikatelé, členové komunity a lidé z univerzit spolupracovat na formální i neformální úrovni. Právě vytvoření vztahů uvnitř sdíleného prostoru často napomáhá dalšímu rozšíření vzájemné interakce a vede k rozvoji podnikání v regionu,“ doplňuje ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání Vlastimil Veselý.

Co konkrétně bude KIC nabízet?

Kanceláře pro startupy

Začínajícím firmám, tzv. startupům, nabídne KIC možnost zařídit si kanceláře či dílnu dle vlastních potřeb. Případně mohou využít varianty sdílených dílen mezi více zájemci. Záleží tedy čistě na budoucím nájemci, jakým způsobem se rozhodne KIC využít. Mohou zde tak vzniknout např. laboratoře, výrobní, technické či digitální dílny nebo prostory pro různé kreativní a designové aktivity.

Zázemí pro výzkumné instituce

Díky univerzálnosti plánovaných prostor své zázemí v KIC budou moci vybudovat i firmy či instituce zaměřené na výzkum a vývoj. Mohou zde samotný výzkum realizovat, výsledky otestovat, následně je přesunout do výroby a uvést na trh.

Coworking – místo pro práci i setkávání

KIC se otevře také zájemcům z řad široké veřejnosti formou coworkingových (sdílených) pracovišť. Na své si přijdou všichni, pro něž je dlouhodobý pronájem nedostupný nebo vzhledem k charakteru jejich činnosti nevhodný. Samozřejmostí bude zázemí pro individuální práci i pro jednání malých pracovních týmů, připojení k internetu, dostupnost prezentační techniky a příjemné moderní prostředí. Důležitý je i neformální pracovní prostor pro setkání při kávě.

Místo pro konání vzdělávacích akcí a odborných konferencí

Vzdělávací semináře a odborné konference se stanou důležitou součástí KIC. Vysoká variabilita umožní konání více akcí najednou nebo konání eventů, které svým charakterem vyžadují oddělené prostory. Hlavní sál s kapacitou až 100 osob bude možné využít i pro různé kulturní a společenské události.

Parkovací místa

K dispozici bude dostatek parkovacích míst, a to včetně dobíjecích stanic pro elektromobily.

Kdo bude KIC provozovat?

Budoucím provozovatelem KIC bude Karlovarská agentura rozvoje podnikání (KARP), která bude nejenom zajišťovat samotný provoz budovy, ale také bude budoucím nájemcům poskytovat doprovodné služby související s rozvojem podnikatelských kompetencí a inovací. Tyto aktivity budou nabíhat postupně dle usídlování firem a dle aktuálních potřeb.

Konkrétním službám, které bude KIC po svém otevření nabízet, se bude věnovat další článek. Pro více aktuálních informací kontaktujte Ing. Jiřího Červinku (jiri.cervinka@karp-kv.cz), projektového manažera Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

Dále si můžete přečíst

Karlovarské inovační centrum nabídne prostory startupům, výzkumným institucím i veřejnosti
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.