Karlovarské inovační centrum – budoucnost pro rozvoj regionu

14. 3. 2023

Karlovarský kraj se již delší dobu snaží zbavit nálepky „kraj uhlí a těžkého průmyslu“, a téma transformace tak rezonuje napříč celým regionem. Jak toho ale dosáhnout? Jak podpořit vědecké a výzkumné činnosti, navýšit počet inovačních aktivit a nabídku vyšších odborných pracovních příležitostí či posílit ekonomický rozvoj regionu? Řešením může být námi a Karlovarským krajem připravované Karlovarské inovační centrum (KIC) z OP Spravedlivá transformace.

O co půjde?

KIC bude mít za úkol rozvíjet náš region prostřednictvím cílené podpory vědy, výzkumu a inovací a vytvářet příležitosti a pobídky pro podnikatelskou, výzkumnou, univerzitní, veřejnosprávní a neziskovou sféru, udržet a přilákat odborníky, zpomalit odliv mladé generace, podpořit návrat vysokoškolsky vzdělaných osob, a tím napomoci v růstu HDP. Jednoduše zlepšit schopnost regionu přizpůsobit znalosti inovačním potřebám kraje. Nabízet bude také tzv. tzv. inkubační prostory pro začínající podnikatele i rostoucí firmy, workshopy, vzdělávání a programy pro absolventy.

Chcete vědět více?

Nenechte si ujít další články v připravovaném KIC seriálu, zajděte na web menimekraj.cz nebo kontaktujte našeho projektového manažera Ing. Jiřího Červinku (jiri.cervinka@karp-kv.cz).

1678791181-265363045130750649671217855.jpg

Dále si můžete přečíst

Karlovarské inovační centrum – budoucnost pro rozvoj regionu
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.