JSOU „INOVACE“ CIZÍM SLOVEM PRO OBLAST VEŘEJNÉ SPRÁVY?

22. 8. 2023

V rámci projektu Smart akcelerátor 3 se zabýváme mimo jiné také oblastí veřejné správy, konkrétně pak přístupem k inovacím na úrovni obcí a měst v Karlovarském kraji.

Během léta a podzimu postupně sbíráme data z vybraného vzorku obcí a měst různých velikostí ze všech koutů našeho kraje. Mapování probíhá prostřednictvím řízeného dotazování vedeného se starosty, a to jak prezenční, tak i online formou. Dotazník byl vytvořen na základě tzv. Kodaňského manuálu, dokumentu vytvořeného na mezinárodní úrovni, který poskytuje návod na provedení průzkumu inovací ve veřejném sektoru.

Cílem našeho dotazování je zjistit, jak se vedení obcí a měst staví k inovacím, kde potřeba inovací vzniká i co může bránit jejich realizaci. Přes počáteční rozpaky starostek a starostů při zmínění pojmu „inovace ve veřejné správě“ se nakonec ukazuje, že většina z nich je nějaké formě inovací otevřená a novým řešením nejen že se nebrání, ale často je sami vyhledávají a iniciují.

Na základě sesbíraných dat vznikne analýza, z níž vyplynou doporučení pro vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj inovací ve veřejné správě, specificky v Karlovarském kraji. Těšíme se na její výstupy a následné kroky, které na ně navážeme tak, aby se pohled na veřejnou správu v Karlovarském kraji změnil k lepšímu nejen mezi širokou veřejností, ale také mezi úředníky samotnými.

Interně celé této aktivitě říkáme „změna DNA veřejné správy“ a věříme, že se nám tuto změnu v průběhu několika příštích let podaří nastartovat, a to i díky realizaci dalších skvělých projektů, na kterých naši kolegové pracují – např. dataportál Karlovarského kraje.

Děkujeme touto cestou všem starostkám a starostům, kteří byli, jsou a budou ochotni se našeho výzkumu zúčastnit a spolupracovat s námi i v rámci navazujících aktivit. Bez jejich zapojení by tento projekt nebylo možné realizovat.


JSOU „INOVACE“ CIZÍM SLOVEM PRO OBLAST VEŘEJNÉ SPRÁVY?
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.