Dataportál již má svou tvář

6. 9. 2023

Jak jsme Vás informovali v předchozím článku, na podzim letošního roku se chystáme spustit datový portál Karlovarského kraje. Hlavním cílem je vybudovat krok po kroku veřejně dostupné místo, na němž se budou shromažďovat data o regionu z různých zdrojů.

Po sestavení osnovy a zpracování základního obsahu, který jsme Vám v kostce už přiblížili, jsme se zaměřili na vizuální podobu portálu. Dovolte nám tedy malou ukázku naší společné práce.

Prvním větším úkolem bylo najít vhodnou doménu. Po mnoha interních diskuzích a inspirativních rozhovorech s odborníky následovalo ověřování zamýšlených názvů u potenciálních uživatelů. Z tohoto kola vzešel jasný favorit, nicméně v rámci testování jeho grafického ztvárnění bylo nutné provést ještě drobnou kosmetickou úpravu. Výsledkem je doména www.datazapad.cz s podtextem „Dataportál Karlovarského kraje“.

Další metou bylo vytvoření loga. Barvy jsme vybrali s přihlédnutím k výsledkům Image analýzy Karlovarského kraje: Modrá barva představuje vodu, jež má díky našemu lázeňství skutečně specifický význam. Možná již tušíte, že zelená barva by měla pro změnu evokovat především lesy Slavkovského lesa a Krušných hor.

1693991780-178187039015476017161482758303.jpg

Posledním chybějícím dílkem do skládačky bylo zformulování výstižného sloganu, jenž by byl snadný k zapamatování. Ze zhruba 20 návrhů jsme zvolili „Žijeme daty Karlovarského kraje“, protože nejvíce vystihoval naše ambice připravovat pro vás zajímavé statistiky, analýzy, vizuály, grafiky doplněné věcnými komentáři. Tak pojďte žít daty Karlovarského kraje s námi.


Dataportál již má svou tvář
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.