VOLENA design

Zpět na výběr
Grafický, webový, interiérový design, marketing, fotografie

Kontakt

Bc. Kateřina Volena
Telefon: 605963187
Email: katerina.pitakova@gmail.com
Web: https://www.volenadesign.cz
Facebook

Reference

Restaurační menu
Kategorie: Grafický design
Zákazník: Daangelo Pizzerie
Realizace: podzim 2019

Popis: Návrh a zhotovení nového menu vč. korektury a následného překladu do cizích jazyků.

Logo a firemní tisková identita
Kategorie: Grafický design
Zákazník: Markéta Révayová - mobilní pedikůra
Realizace: podzim 2019

Popis: Návrh a zhotovení loga, vizitek, letáků, poukazů a podkladů pro facebook

Pohádkový kalendář pro Wlaštovku
Kategorie: Grafický design
Zákazník: Wlaštovka, Waldorfská mateřská a základní škola - benefiční akce
Realizace: podzim 2019

Popis: Návrh a zhotovení kalendáře pro Waldorfskou mateřskou a základní školu

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.