Studio Fresh Net, s.r.o.

Zpět na výběr
Do portfolia našich služeb patří tvorba webových stránek na míru, jakéhokoli rozsahu, dle stanovených cílů a potřeb zákazníků. Dále PPC, analýzy, konzultace a další služby spojené s propagací na webu.

Kontakt

Tomáš Krištof
Telefon: 777738627
Email: tomas.kristof@freshnet.cz
Web: https://www.freshnet.cz
Facebook Facebook

Reference

Dům jedním tahem
Kategorie: Webdesign
Zákazník: Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Realizace: 2016 – 2021
Web: https://www.dumjednimtahem.cz

Popis: Webová prezentace společnosti

Richmond
Kategorie: Webdesign
Zákazník: Richmond a.s.
Realizace: 2016 – 2021
Web: https://www.richmond.cz/

Popis: Webová prezentace hotelu

Big Shock Music
Kategorie: Webdesign
Zákazník: Big Shock s.r.o.
Realizace: 2021
Web: https://www.bigshock.cz/music/

Popis: Webová prezentace soutěže

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.