Zúčastnili jsme se Týdne pro Digitální Česko

11. 12. 2023

Ve dnech 20. - 24. listopadu probíhal Týden pro Digitální Česko. Jednalo se o největší vzdělávací akce v oblasti digitalizace, a to po celé ČR, prezenčně i formou online. Úřadem vlády ve spolupráci s partnery z řad neziskového sektoru, firem, univerzit nebo veřejné správy byl připraven 2. ročník, který byl zaměřený na rozvoj digitálních dovedností.

Po celé ČR proběhlo více než 120 přednášek a workshopů, přičemž zástupci analytického týmu Karlovarské agentury rozvoje podnikání se zúčastnili Setkání subjektů veřejné správy na téma otevřených dat a práce s daty, které se konalo ve dnech 22. - 23. listopadu, a to v konferenčních prostorách Safari parku Dvůr Králové. Královéhradecký kraj, Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a zástupci krajských úřadů sdíleli dobrou praxi z oblasti práce s daty.

Prezentace byly orientovány na práci s daty v jednotlivých krajských úřadech, vizualizaci dat prostřednictvím interaktivních výstupů, hackathony a na správu datových skladůPrezentaci zde také měli studenti Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, kteří se zúčastnili studentské soutěže nad otevřenými daty Hackathonu Královéhradeckého kraje a kteří pro datový portál Data KHK vytvořili webovou aplikaci Mapa dat.

Součástí přednášek byly dále odborné prezentace Univerzity Hradec Králové na téma "Umělá inteligence a její rizika" nebo "Naslouchejte řeči dat a vyprávějte jejich příběh". Jsme rádi, že jsme se této události mohli zúčastnit, byla pro nás inspirující.


Zúčastnili jsme se Týdne pro Digitální Česko
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.