Získejte volný vstup na veletrh URBIS a staňte se součástí středoevropského inovačního hubu!

21. 5. 2024

Téma Smart Cities se stává stále důležitější součástí rozvoje českých měst, obcí a regionů. Nově pojatý veletrh a konference URBIS proto otevře brány brněnského výstaviště zástupcům municipalit, krajů, start-upů a inovativních firem, inovačních center, univerzit, oborových sdružení, neziskových organizací i široké veřejnosti od 4. do 6. června 2024. A my pro vás, naši síť kontaktů, máme vstup zdarma (standardní cena 1200 Kč). Stačí při registraci na https://etickets.bvv.cz/ použít promo kód RIS3_URBIS24!

Cílem akce je vytvořit platformu, která pomůže samosprávám i firmám se zaváděním inovací, vzájemným předáváním know-how a propojením s aktéry v inovačním ekosystému.

Profilovat Českou republiku a Brno jako středoevropský inovační hub pro obor Smart Cities, který by měl zásadně ovlivňovat budoucnost, je strategický krok a celému Česku otevírá ojedinělou příležitost. Do programu se aktivně zapojují zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra a Ministerstva dopravy, zástupci kraje, samospráv i měst, univerzity, instituce, podnikatelé a odborníci z ČR i zahraničí. Během veletrhu URBIS bude představen i projekt Living Lab, který je nově součástí brněnského výstaviště a zaměřuje se na chytrá řešení pro obce a města. Kompletní aktualizovaný program je k dispozici na webu akce URBIS.

Veletrhu URBIS se vedle více jak 50 vystavovatelů z oblasti energetiky, dopravy a dalších služeb a výrobků pro obce a města zúčastní také ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o. Vlastimil Veselý, který vystoupí společně se zástupci Jihomoravského inovačního centra a Moravskoslezského inovačního centra v bloku Funkční regionální inovační ekosystém jako opora měst a obcí, aby nastínil problematiku daného tématu z pohledu Karlovarského kraje. Mezi vystavovateli se mimo jiné objeví start-upy nabízející uplatnění umělé inteligence pří správě obcí, pokrokové monitorování spotřeby energie, různá řešení pro sdílenou dopravu nebo digitalizaci veřejné správy.  

Zástupci municipalit, městských firem, subjektů spolupracujících s municipalitami a akademického sektoru mají v rámci inkluzivního pojetí transformačního ročníku URBIS na základě registrace vstup zdarma.


Získejte volný vstup na veletrh URBIS a staňte se součástí středoevropského inovačního hubu!
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.