Žijeme regionem: marketingová kampaň Karlovarského kraje odstartovala

5. 12. 2018

Karlovarská agentura rozvoje podnikání zahájila marketingovou kampaň Karlovarského kraje. S výstupy kampaně se budete nyní potkávat nejen na internetových stránkách www.zijemeregionem.cz a na Facebooku, ale také v regionálním tisku, na billboardech, v MHD a na dalších místech.

„Karlovarský kraj jsme MY! všichni“

Marketingová kampaň posílí vazbu obyvatel na svůj region prostřednictvím příběhů a názorů lidí, kteří v Karlovarském kraji aktivně žijí. S prvními příspěvky se již na internetových stránkách můžete seznámit. Svým příběhem může přispět také jakýkoliv obyvatel Karlovarského kraje. Stačí pouze sdílet zásady, mezi které patří například hrdě se hlásit ke svému kraji, mít zájem o dění v regionu nebo prezentovat aktivně své úspěchy, ale také úspěchy dalších obyvatel kraje. Pokud ctíte naše zásady a souhlasíte s naším manifestem, budeme rádi, když svým příběhem přispějete.

Žijeme regionem: marketingová kampaň Karlovarského kraje odstartovala
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.