Zážitkový workshop pro nadané děti

22. 10. 2021

Pro nadané děti z Karlovarského kraje byl v sobotu 18. 9. na Regionálním technologickém institutu (RTI) v Plzni připraven celodenní program s názvem „Digitálně virtuální svět“. Děti tak měly šanci přijít do styku s moderními technologiemi, které mohly přímo vyzkoušet a osahat si je. Jednalo se o:

  • 3D tisk;
  • virtuální realitu;
  • virtuální ergonomii.

S ohledem na tyto oblasti byla vytvořena 3 tematická stanoviště. Stejně tak i děti byly rozděleny do 3 skupin. Na každém stanovišti byl pro děti připraven program cca na 2 hodiny. Po absolvování programu z jednoho stanoviště došlo k protočení skupin, tak aby všichni navštívili všechny ukázky. Děti tak například zkoušely montáž vnitřního polstrování u dveří do auta ve virtuální realitě. Naučily se, jak inženýři využívají digitálních modelů člověka v ergonomii a speciálních softwarových nástrojů pro projektování pracovišť nebo výrobků. Přišly také do styku s 3D tiskem. Měly tak možnost vyndávat vytištěné výrobky z práškové 3D tiskány, či si přímo navrhnout drobné předměty, které následně tiskly na klasické FDM tiskárně.

Regionální technologický institut (RTI) je výzkumným centrem fakulty stojní Západočeské univerzity specializujícím se na inovace ve strojírenské výrobě.

Projekt „Podpora nadaných dětí v Karlovarském kraji“ je zaměřen na rozvoj a potřeby nadaných a mimořádně nadaných dětí. Součástí je i podpora rodičů v podobě podpůrné skupiny pro rodiče. Pro více informací o možnosti zapojení do projektu na podporu nadaných dětí v Karlovarském kraji kontaktuje Pavlu Ďurkovovou (podporanadanychdeti@karp-kv.cz) nebo Kamilu Krupičkovou (kamila.krupickova@karp-kv.cz).


Zážitkový workshop pro nadané děti
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.