Zapojte se do dvou aktuálně otevřených veřejných soutěží agentury TAČR

15. 2. 2024

Technologická agentura ČR nabízí všem zájemcům z řad malých a středních podniků, startupů a začínajících výzkumníků a výzkumnic v oblastech aplikovaného výzkumu dvě aktuálně otevřené veřejné soutěže:

6. veřejná soutěž - dílčí cíl 1: Podpora komercializace VaVaI+

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu komercializace průlomových inovačních řešení (produkt, služba aj.) a podporu růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR. Veřejná soutěž cílí na ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Výstupem projektů budou studie proveditelnosti v anglickém jazyce.

  • soutěžní lhůta: 17. 1. 2024 - 6. 3. 2024
  • alokace na soutěž: 10 mil. Kč
  • maximální výše podpory na projekt: 730.000,- Kč
  • maximální intenzita podpory na projekt: 70 %
  • uchazeči: malý a střední podnik. Projekt realizuje samostatně a návrh projektu se předkládá v anglickém jazyce!

Více informací k soutěži a podklady zde.


 

7. veřejná soutěž - dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice

Program SIGMA – DC2 se zaměřuje na zvýšení zapojení začínajících výzkumníků a výzkumnic v oblastech aplikovaného výzkumu při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe. Dalším cílem je podpořit vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu. Pro tuto veřejnou soutěž byla stanovena čtyři výzkumná témata, přičemž každý návrh projektu musí být v souladu s jedním výzkumným tématem (Telemedicína, AI a udržitelná mobilita, Výrobní technologie a materiály, Komunitní energetika a její systémy řízení, ukládání energie v malém měřítku).

  • soutěžní lhůta: 8. 2. 2024 - 27. 3. 2024
  • alokace na soutěž: 230 mil. Kč
  • maximální výše podpory na projekt: 5 mil. Kč
  • maximální intenzita podpory na projekt: 85 %
  • uchazeči: podniky, výzkumné organizace - v návrhu projektu musí být vždy minimálně jeden podnik a jedna výzkumná organizace

Více informací k soutěži a podklady zde nebo na webináři pro uchazeče na YouTube kanále agentury TAČR.

1707902503-4650443892036133090494136220.jpg


Zapojte se do dvou aktuálně otevřených veřejných soutěží agentury TAČR
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.