Zapojili jsme se do přípravy nově vznikajícího technického lycea AVANTECH v Chodově

10. 4. 2024

Podpora inovací, techniky a digitalizace a zvyšování nabídky kvalitního vzdělávání jsou jedny z hlavních pilířů rozvoje Karlovarského kraje. Vybudování jedinečné oborové nabídky a podpora technického vzdělávání by mohlo do Karlovarského kraje přilákat studenty z jiných regionů a zabránit dalšímu odlivu obyvatel. V březnu 2024 jsme se proto jako Karlovarská agentura rozvoje podnikání (KARP) rozhodli zapojit do přípravy i samotného provozu nově vznikajícího technického lycea AVANTECH v Chodově.

Název AVANTECH, značící pokrok a techniku, vytvořila umělá inteligence. A právě umělá inteligence bude vedle energetiky a průmyslové automatizace jedním z unikátních oborů, které chystá lyceum otevřít ve školním roce 2026/2027. Vzorem se pro Chodov stala průmyslová škola a gymnázium z pražského Smíchova, která je v českém středním školství ojedinělá, a to počtem a rozsahem zapojení studentů do chodu školy. Stejně tak se chce i chodovské technické lyceum vydat inovativním směrem. Studenti budou mít možnost zapojit se nad rámec klasické výuky, vytvářet studentské projekty, start-upy a spolupracovat s inovativními společnostmi. Škola bude zřízena městem Chodov. Důležitým partnerem lycea se loni stala také společnost SUAS GROUP.

Zřízení technického lycea je dalším krokem k rozvoji potenciálu našeho regionu a jeho atraktivity nejen pro studenty, ale i pro zaměstnavatele. Jako Karlovarská agentura rozvoje podnikání chceme být u toho a pomoci například marketingovými aktivitami, poradenstvím, přípravou a uskutečněním vzájemných projektů i dalšími návaznými aktivitami. Zavázali jsem se také ke vzájemné komunikaci, realizaci pilotních programů a aktivit, podpoře praktického vzdělávání a zvyšování odborného vzdělávání, rozvoji a podpoře zavádění inovací či kooperaci při vývojových aktivitách.

Zapojili jsme se do přípravy nově vznikajícího technického lycea AVANTECH v Chodově
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.