Workshop ambasadorů Žijeme regionem – opět online

31. 3. 2021

V pátek 26. března 2021 proběhl, tento rok již druhý, online workshop s ambasadory Žijeme regionem. Workshopu se dále zúčastnili zástupci ZČU a agentury KARP. Cílem workshopu byla tvorba tzv. positioningu Karlovarského kraje. Positioning je klíčovým a dlouhodobým prvkem marketingové strategie a marketingové komunikace. Určuje, jak se značka, v našem případě Karlovarský kraj, chová, komunikuje, vystupuje. V průběhu workshopu bylo formulováno několik klíčových myšlenek a určena klíčová slova, které napomohou k bližší specifikaci cílení projektu a jeho přesnějším výsledkům. Vzhledem k náročnosti a důležitosti tohoto nástroje bude diskuze nad positioningem kraje ještě pokračovat v průběhu dalších setkání.  

Workshop ambasadorů Žijeme regionem – opět online
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.