Webinář: Pravidla zahraničního obchodu

27. 8. 2021

Obchodujete se zahraničím nebo tuto možnost zvažujete? Získejte základní přehled nebo si naopak přijďte prohloubit svoje znalosti.

Na podzim je pro vás připravena série 10 podzimních vzdělávacích online akcí zaměřených na zahraniční obchod.

Termíny a témata:

  • 10. září : INTRASTAT 1: základní pravidla
  • 13. září : INTRASTAT 2: vyplňování výkazů
  • 29. září : E-commerce: nová pravidla platná od 1. července 2021, přeshraniční elektronické obchodování B2B a B2C, uplatňování pravidel DPH
  • 7. října : Dodací doložky: vliv dodacích doložek INCOTERMS 2020 na uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím
  • 19. října : DPH 1: zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH – dodání zboží do jiného členského státu EU
  • 25. října : DPH 2: zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH – pořízení zboží z jiného členského státu EU
  • 1. listopadu : DPH 3: třístranné a vícestranné obchody se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů
  • 8. listopadu : DPH 4: DPH při dovozu zboží (souvislosti celních předpisů a zákona o DPH)
  • 15. listopadu : DPH 5: DPH při vývozu zboží (souvislosti celních předpisů a zákona o DPH)
  • 22. listopadu : DPH 6: zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH
Webinář: Pravidla zahraničního obchodu
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.