Vyrazili jsme se studenty na Den otevřených dveří Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

14. 2. 2024

Kam dál po střední škole? Tuto otázku si klade nejeden student maturitního ročníku. V rámci intenzivní spolupráce mezi Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p. o. a Fakultou sociálně ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem jsme proto i v letošním roce zorganizovali návštěvu univerzity v rámci Dne otevřených dveří.

Nabídku společného autobusového zájezdu využilo celkem 11 studentů z různých středních škol na Karlovarsku, kteří měli zájem hlavně o prohlídku Fakulty umění a designu, Fakulty zdravotnických studií, Pedagogické a Přírodovědecké fakulty. Bohatý program zahrnující prohlídku KAMPUSu, budov jednotlivých fakult, vědecké knihovny, učeben, laboratoří, ale také přednášky k nabízeným studijním oborům nebo diskuse se zástupci jednotlivých kateder a s (možná) budoucími spolužáky naše karlovarské studenty příjemně překvapil.

„Bylo to super. Ačkoli mám ještě jednu nabídku, kde se hradí školné a zaměstnavatel je ochoten ho uhradit, kdybych se měl hned rozhodnout, vyhrálo by Ústí. Super lidi, super fakulta. Určitě to naplnilo mé očekávání,” sršel nadšením Jan Čurlin, jeden z účastníků exkurze, který studuje Střední zdravotnickou školu v Chebu, vypomáhá jako pomocný bratr v nemocnici a zároveň pracuje jako zámečník.

I studentky z Gymnázia Cheb návštěva UJEP natolik nadchla a přesvědčila, že jsou rozhodnuté přihlášku určitě poslat, dvě na Fakultu zdravotnických studií a jedna na Přírodovědeckou fakultu.

Držíme všem palce, aby se na svou vysněnou univerzitu dostali a pevně věříme, že se po absolvování vysokoškolského studia opět setkáme v Karlovarském kraji.

1707901573-106577525213839772101237572086.jpg

1707901573-5565282739261751951077764414.jpg

1707901573-53041557813850161981135461735.jpg

Vyrazili jsme se studenty na Den otevřených dveří Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.