Vyplňte dotazník a zapojte se do komunikační strategie kraje

15. 11. 2023

Krajský úřad ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání v současně době intenzivně pracuje na přípravě nové marketingové a komunikační strategie Karlovarského kraje. Při tvorbě strategie je klíčové také zapojení občanů, kteří v kraji žijí a utvářejí ho. Pro tyto účely byl vytvořen dotazník, jehož cílem je zjistit, jak o kraji smýšlejí místní, co na něm oceňují nebo naopak v jakých aspektech zaostává za jinými.

„Rád bych tímto vyzval všechny občany regionu, aby nám věnovali pár minut svého času a vyplnili dotazník. Zajímá nás názor všech obyvatel bez rozdílu, dokonce ani nezáleží na tom, zda jsem rodákem, či jste se do kraje přistěhovali nedávno. Odpovědi následně pečlivě zanalyzujeme a zapracujeme do připravované komunikační strategie. Předem děkujeme všem zúčastněným za ochotu,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Průzkum najdete zde, lze jej vyplnit z počítače, tabletu či mobilního telefonu. Odpovědi jsou zcela anonymní. Sběr dat bude ukončen 20. 11. 2023 včetně. Zájemci budou s výsledky průzkumu seznámeni na začátku příštího roku.

Vyplňte dotazník a zapojte se do komunikační strategie kraje
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.