Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici projektový/á manažer/ka

1. 3. 2022

vyhlašuje výběrové řízení na pozici: projektový/á manažer/ka

(pracovní poměr na plný úvazek, na dobu určitou do 30. 6. 2023, s možností prodloužení)

Místo výkonu práce: Karlovarský kraj

Předpokládaný datum nástupu: od 1. 6. 2022 (nebo dle dohody)

Finanční ohodnocení: 40.000 – 50.000,- Kč

Náplní práce bude zejm.:

 • zapojení do realizace aktivit se zaměřením na rozvoj konkurenceschopnosti kraje,
 • zapojení do aktivit týkající se transformace kraje,
 • zapojení do implementace dotačních titulů administrovaných agenturou,
 • zapojení do přípravy či realizace projektů,
 • konzultační a poradenská činnost v oblasti rozvoje inovačního a podnikatelského prostředí, dotační politiky,
 • spolupráce na dalších aktivitách agentury,
 • odborná spolupráce se zástupci dalších subjektů.

Předpoklady:

 • ukončené SŠ/VŠ vzdělání,
 • pozitivní vztah ke Karlovarskému kraji a jeho dobrá znalost,
 • dobré organizační, komunikační a prezentační dovednosti,
 • samostatnost, flexibilita, kreativita,
 • schopnost týmové spolupráce, zodpovědnost, spolehlivost,
 • ochota učit se novým věcem, zájem o rozvoj regionu,
 • uživatelská znalost práce s PC,
 • řidičský průkaz sk. B,
 • trestní bezúhonnost.

Výhodou:

 • znalost projektového řízení, zkušenosti s přípravou a realizací projektů,
 • znalost anglického jazyka,
 • znalost operačních programů (také pro území Karlovarského kraje),
 • znalost inovačního a podnikatelského prostředí Karlovarského kraje.

Nabízíme:

 • účast na zajímavých projektech a dalším rozvoji Karlovarského kraje,
 • možnost odborného růstu,
 • práce v dynamickém kolektivu,
 • zajímavé finanční ohodnocení,
 • pružnou pracovní dobu,
 • příjemné pracovní prostředí a možnost dlouhodobého úvazku,
 • další benefity (služební telefon, notebook, příspěvek na stravné apod).

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul zájemce,
 • státní příslušnost zájemce,
 • místo trvalého pobytu zájemce,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
 • email a telefonní číslo,
 • datum a podpis zájemce.

Přílohy, které zájemce připojí k přihlášce:

 • motivační dopis,
 • strukturovaný životopis s doložením dosavadní praxe, odborných znalostí a dovedností.

Přílohy, které zájemce přinese k pohovoru:

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce.

Přílohy, které předloží vybraný uchazeč před uzavřením pracovní smlouvy:

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením,

Lhůta pro doručení přihlášky:

16. 3. 2022, přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny.

Místo a způsob podání přihlášky:

Přihlášku je možné odevzdat osobně nebo zaslat prostřednictvím poštovních služeb na adresu:

KARP, p. o.
Závodní 278
360 18 Karlovy Vary

Kontaktní osoba, která Vám v případě zájmu poskytne další informace o vyhlašované pozici:

Ing. Vlastimil Veselý, e-mail: vlastimil.vesely@karp-kv.cz, mob.: 736 650 376

Zasláním výše uvedených podkladů udělujete souhlas (v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.) se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů v rámci tohoto výběrového řízení. Souhlas je platný do odvolání, které musí být učiněné písemnou formou.


Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici projektový/á manažer/ka
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.