Vyhlašujeme nový dotační titul Asistenční vouchery

9. 4. 2020

Od úterý 22.04.2020 od 9:00 hodin je možné v rámci vyhlášení nového dotačního programu „SMART AKCELERÁTOR 2.0 – ASISTENČNÍ VOUCHERY KARLOVARSKÉHO KRAJE“ žádat o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění přípravy a zpracování projektových záměrů strategických projektů/intervencí v Karlovarském kraji. Cílem programu je podpořit inovační prostředí Karlovarského kraje prostřednictvím přípravy strategických projektů až do fáze jejich realizace.

V současné době (vládní opatření v boji proti Coronaviru) bohužel není možné provést plánovaný informační seminář pro žadatele vyhlašovaného dotačního programu. Proto jsme se rozhodli, že pro žadatele uspořádáme webinář, který plánujeme na den 21. 04. 2020 od 10:00 hodin. V případě Vašeho zájmu se můžete registrovat emailem na iveta.grunerova@karp-kv.cz do 16. 4. 2020. Následně Vám zašleme prolink pro účast na webináři. V případě velkého zájmu budou přihlášení rozděleni do skupin se stanoveným časem webináře.

Veškerou dokumentaci k novému vyhlášenému dotačnímu programu naleznete na webových stránkách Karlovarského kraje, sekce Dotace, odbor regionálního rozvoje.

Dotační program je vyhlašován v rámci realizace projektu "Smart Akcelerátor 2.0" registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938, klíčová aktivita „Asistence“, jehož nositelem je Karlovarský kraj a finančním partnerem projektu je Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace (výkonná jednotka projektu).

Maximální výše dotace je stanovena na 300 000 Kč, minimální výše dotace je stanovena na 100 000 Kč. Maximální délka realizace projektu je stanovena na 18 měsíců.

Žadatelem o dotaci může být jak veřejný (veřejnoprávní) subjekt, tak i soukromý (soukromoprávní) subjekt, právnická osoba, která má sídlo, pobočku, pracoviště na území Karlovarského kraje.

Dotační program je financován z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (85 %) a prostředků kraje (15 %).


Vyhlašujeme nový dotační titul Asistenční vouchery
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.