Vyhlášení vítězů soutěže Kolonádní pohárek

22. 6. 2020

Ve čtvrtek 18. 6. 2020 v 15 hodin proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže Kolonádní pohárek. Původní termín vyhlášení, který měl proběhnout na jarních porcelánových slavnostech byl bohužel vlivem epidemiologické situace znemožněn, a tak se až nyní sešli ve společenském sále Karlovarské krajské knihovny vítězové jednotlivých kategorií, jejich rodiče, kamarádi a samozřejmě také odborná porota. U této příležitosti byla také v předsálí zahájena výstava vybraných děl, kterou můžete v těchto dnech navštívit.

Žáci základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií se mohli zapojit do této výtvarné soutěže svými návrhy celkem ve dvou kategoriích. Nakonec do soutěže dorazily návrhy od studentů napříč celým Karlovarským krajem, do první kategorie se přihlásilo celkem 64 návrhů, do druhé pak 111. Vítězové se mohli těšit nejenom na hodnotné ceny, které do soutěže věnovaly firmy Thun 1794 a G. Benedikt Karlovy Vary, ale třeba i na voucher v podobě bezplatného vstupu do porcelánové školičky v Nové Roli, kde si budou moci vlastnoručně vyhotovit další pohárky či hrnečky.

Výsledné pořadí:

  •  kategorie "Navrhni si svůj dekor kolonádního pohárku" – pro žáky 1. – 5. tříd základních škol

  1. místo Jiří Václav Baloun (ZŠ Nová Role)
  2. místo Jaroslav Suchý (ZŠ Moudrá Sova Karlovy Vary)
  3. místo Dominik Skalík (ZŠ Mozartova Karlovy Vary)

  • kategorie "Navrhni nový design kolonádního pohárku" – pro žáky 6. – 9. tříd základních škol a žáky nižšího stupně víceletých gymnázií
  1. místo Maria Divkovič (První české gymnázium v Karlových Varech)
  2. místo Amálie Košinová (První české gymnázium v Karlových Varech)
  3. místo Anna Kormaníková (ZŠ J. A. Komenského Chodov)

Cílem této soutěže, kterou organizovala Karlovarská agentura rozvoje podnikání ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, bylo u dětí posílit povědomí o tradiční výrobě porcelánu v našem regionu a motivovat je v budoucnu ke studiu souvisejících středoškolských oborů.

Co řekla odborná porota o této soutěži?

Josef Janů (člen rady Karlovarského kraje): „Poměrně často se u nás v Karlovarském kraji opomíjí tradiční řemesla jako je např. výroba porcelánu. Jsem velmi rád, že se nám ve spolupráci s výrobci porcelánu podařila uspořádat tato soutěž. Vím, že v kraji máme šikovné děti, nicméně mě příjemně překvapilo, že se jich do této soutěže přihlásilo tolik.“

Vlastimil Argman (ředitel společnosti Thun 1794 a.s.): „Pro porotu bylo velice složité vybírat z takového množství krásných návrhů, ale o to příjemnější práce to byla. Pro nás, jako pro zaměstnavatele, je tato soutěž potencionální příspěvek do naší tvorby a budeme velice rádi, když se některé z těchto dětí objeví v budoucnu u nás ve firmě, například jako designéři.“

Lenka Sárová Malíská (výtvarnice a majitelka studia): „K jakékoliv designérské práci patří v této době neodmyslitelně počítač, ale je to pouze jeden z nástrojů, který slouží místo tužky, ale nemůže suplovat řemeslný um. Doufám, že děti to bavilo, že je to bude bavit i nadále a doufám také, že i v budoucnu zde budeme mít takové krásné, nápadité a svěží designy.“

Vyhlášení vítězů soutěže Kolonádní pohárek
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.