Vouchery pro podnikatele podpoří menší podnikatelské záměry až do výše 1 mil. Kč

14. 6. 2023

Podnikatelé z našeho regionu, zbystřete! Díky Operačnímu programu Spravedlivá transformace bude možné od podzimu tohoto roku získat podporu pro menší podnikatelské záměry, a to prostřednictvím tzv. Voucherů pro podnikatele. Celkem bude touto cestou do roku 2027 rozděleno 60 milionů Kč!

O podporu budou moci žádat malé a střední podniky z Karlovarského kraje (včetně fyzických osob podnikajících). Voucherový typ podpory je administrativně méně složitý než u klasických dotací, a to zejména proto, že se jedná o nižší vzhledem k nižším částkám podpory.

Finance bude možné získat ze tří typů voucherů:

  1. voucher pro rozvoj podnikání,
  2. digitální voucher,
  3. inovační voucher.

Výše podpory se bude pohybovat v rozmezí 50 až 500 tisíc Kč, v případě inovačního voucheru dokonce až 1 mil. Kč. Míra dotace je 80 %, zbylých 20 % je financováno z prostředků žadatele.

Důležitým faktem je, že podpora bude vyplácena zpětně – je tedy nutné realizaci projektu předfinancovat z vlastních zdrojů.

Žádosti budou podávány prostřednictvím elektronického systému Karlovarského kraje.

Chtěli byste některý z voucherů využít, ale svůj projektový záměr byste raději nejdřív konzultovali s odborníkem? Neváhejte se obrátit na nás, Karlovarskou agenturu rozvoje podnikání, p. o. Kontaktní údaje naleznete v přiloženém letáku spolu se základními informacemi k jednotlivým typům voucherů.

TIP:

Součástí letáku je také QR kód, jehož prostřednictvím je možné zaregistrovat svůj zájem o zaslání upozornění před spuštěním příjmu žádostí.
Informace k dalším možnostem podpory z Operačního programu Spravedlivá transformace naleznete na webu www.opst.cz.

Vouchery pro podnikatele podpoří menší podnikatelské záměry až do výše 1 mil. Kč

Soubory ke stažení

Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.