Vouchery pro podnikatele jsou tady!

22. 11. 2023

Vouchery pro rozvoj podnikání.png

Dlouho očekávaný program "Vouchery pro podnikatele" byl právě vyhlášen. Finanční prostředky ve výši více než 28 milionů korun jsou vyčleněny na:

  • Vouchery pro rozvoj podnikání
  • Digitální vouchery 
  • Inovační vouchery

Cílem programu je podpora vzniku nových nebo rozvoj stávajících podnikatelských záměrů a podnikatelských aktivit i pomoc se zahájením či rozšířením výroby nebo podnikatelských služeb.

Veškeré informace včetně seznamu všech potřebných dokumentů naleznete na krajských webových stránkách věnovaných skupinovému projektu "Vouchery pro podnikatele" z operačního programu Spravedlivá transformace, který je spolufinancován Evropskou unií.

Své žádosti můžete zasílat od 20.12.2023 od 10hod. (do 28. 6. 2024 do 24:00).

Do 20.12.2023 se uskuteční webinář, který by Vám měl s přípravou Vaší žádosti pomoc. V sekci „Semináře“ na stránkách programu budou umístěny informace o konání webináře a odkaz pro připojení – doporučujeme tedy tuto stránku sledovat.

Rádi Vám nabízíme konzultace a odpovědi na dotazy týkající se aktivit, které plánujete v rámci voucherů realizovat (tedy na co lze vouchery využít). Neváhejte se obrátit na Karlovarskou agenturu rozvoje podnikání, konkrétně na projektovou manažerku Vendulu Šnajdrovou (vendula.snajdrova@karp-kv.cz, +420 720 201 949).

Pokud Vás zajímají čistě administrativní záležitosti (např. detaily jednotlivých příloh a formulářů přihlášky), doporučujeme obrátit se na administrátory programu na Karlovarském krajském úřadě z oddělení investic – v sekci Kontakty.

Využijte tohoto programu k získání dodatečných financí pro Váš business, ke kterým Vám mohou pomoci Karlovarský kraj a KARP.

DATABÁZE EXPERTŮ

Dále bychom Vás rádi upozornili na možnost zaregistrovat se do databáze expertů, kteří mohou poskytovat poradenské a vzdělávací služby v rámci "Voucherů pro podnikatele". Podmínky registrace a registrační formulář naleznete na výše uvedeném odkazu v sekci „Související dokumenty“.


Přejeme mnoho úspěchů s Vašimi žádostmi, Vaši KARParťáci v rozvoji podnikání.


Vouchery pro podnikatele jsou tady!
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.