Vodíkové fórum 2024 se bude konat v Karlových Varech

6. 6. 2024

Další ročník největší události svého druhu zaměřené na vodíkové technologie a rozvoj vodíku v České republice proběhne tentokrát v Císařských lázních v Karlových Varech pod názvem Na vodíku záleží. Karlovy Vary - známé spíše jako „filmové“ město se ve dnech 10. - 11. 9. 2024 se stanou městem „vodíkovým“.

První a druhý ročník proběhl v krajích Ústeckém a Moravskoslezském. Není náhoda, že právě tyto tři regiony jsou z pohledu vodíkového hospodářství nejaktivnější. Hlavním společným pojítkem je těžba uhlí. Ta však už přechází do svého útlumu. Proto bylo nutné zahájit v těchto krajích transformační proces. Jelikož uhlí bylo a stále je naprosto klíčovou energetickou komoditou, je třeba se připravit na období, kdy se těžba zastaví úplně. A právě využití vodíku je z tohoto pohledu logickým řešením. Vodík pro uhelné regiony není žádnou novinkou. Téměř veškerá produkce i spotřeba vodíku se soustřeďuje právě do nich.

Na H2 fóru 2024 vystoupí řada zajímavých osobností z veřejného, akademického, ale především z komerčního sektoru. V rámci programu proběhnou odborné přednášky a panelové diskuse. Pokud Vás téma vodíku zajímá, určitě využijte možnosti se zúčastnit a zapojit do odborné diskuse. Registrovat se budete moct již brzy na našem webu Inovujsnami.cz.


1717681955-11282546771300944562825982924.png

Vodíkové fórum 2024 se bude konat v Karlových Varech
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.