Virtuální laboratoř profesí Karlovarského kraje

13. 6. 2023

Připravujeme revoluci v propojení trhu práce a vzdělávání! Aktuálně totiž vyvíjíme nový program pro žáky základních a studenty středních škol s názvem Virtuální laboratoř profesí Karlovarského kraje, který bude dalším nástrojem v boji proti odlivu absolventů a mladých lidí z našeho regionu.

 O co půjde?

Žákům 8. a 9. tříd ZŠ a studentům 2. ročníku SŠ pomocí virtuální laboratoře profesí ukážeme aktuální stav trhu práce, tzn. jaké profese jsou pro Karlovarský kraj TOP, jaké mohou za odvedenou práci očekávat ohodnocení, kolik je v daných profesích aktuálně volných pracovních míst a také jakou školu mohou v oboru dané profese v našem kraji studovat.

Jak bude program probíhat?

Každý žák projde testem talentu a budou mu doporučeny a prostřednictvím simulace v brýlích pro virtuální realitu individuálně představeny typy profesí, které by ho mohly v budoucnu naplňovat. Díky promítání ve 3D brýlích pozná, co reálně obnáší např. práce lékaře, průmyslového inženýra, chemika, kuchaře a dalších profesí.

Proč to děláme?

Nejčastějším udávaným důvodem odchodu absolventů z kraje je absence lukrativních nabídek zaměstnání či výše finančního ohodnocení za odvedenou práci. My ale víme, že v našem kraji existuje řada velmi atraktivních firem s moderním prostředím a lukrativní nabídkou zaměstnání, ale málokdo o nich ví. Navíc se často míjí poptávka firem s nabídkou škol a studentů. Na jedné straně lokální zaměstnavatelé dlouhodobě poukazují na nedostatek kvalifikovaných pracovníků, na straně druhé odborná úroveň absolventů škol neodpovídá potřebám trhu práce a v konečném důsledku snižuje jejich uplatnitelnost. Při volbě povolání se žáci málo orientují na žádané obory a profese v Karlovarském kraji a pro uplatnění na trhu práce je následně nutné jejich další vzdělávání a rekvalifikace.

Kdy to celé vypukne?

První kolo testování výukového programu bude na vybraných školách spuštěno od září 2024.

Chcete vědět víc? Nahlédněte do tiskové zprávy

Virtuální laboratoř profesí Karlovarského kraje

Soubory ke stažení

Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.