V Karlových Varech proběhla konference na téma Cirkulární bioekonomika

10. 10. 2023

Konference s názvem Cirkulární bioekonomika jako příležitost pro Karlovarský kraj proběhla ve dnech 5. a 6. října 2023 v Karlových Varech v režii BIOEAST HUB CZ a Karlovarské agentury rozvoje podnikání pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka. Byla určena všem, kteří hledají nová řešení výroby udržitelné energie, zemědělství, chemického průmyslu nebo potravinářství a všem, kteří se chtěli seznámit s bioekonomickým potenciálem.

V prvním dni konference věnovaném přednáškám a diskusím představili Jan Nedělník a Marie Kubáňková z BIOEAST HUB CZ podstatu a význam bioekonomiky. V další bloku předali informace o vhodných dotačních programech zástupci Ministerstva životní prostředí a Agentury pro podnikání a inovace. Hlavní a nejobsáhlejší část programu nazvanou Bioekonomika v praxi naplnily příklady dobré praxe firem, které mají s problematiku bioekonomiky zajímavé zkušenosti. Do programu se tak dostala témata jako je využití konopí v textilu, fungování bioplynových stanic, efektivní zpracování bioodpadu či výroba tepla z biomasy.

Druhý den zavedly naplánované exkurze účastníky konference do provozu Žlutické teplárny zaměřené na výrobu tepla především z dřevní štěpky. Druhá návštěva se uskutečnila v bioplynové stanici u Vintířova. Zde si mohli zájemci prohlédnout celý proces výroby bioplynu v zemědělském režimu.

„Oblast cirkulární bioekonomiky je pro Karlovarský kraj poměrně novým, ne příliš zažitým tématem. I přesto bych zhodnotil konferenci a zájem o toto téma pozitivně. Firmy či organizace působící v Karlovarském kraji se díky akci měly možnost seznámit s dobrou praxí firem přicházející z jiných koutů České republiky, inspirovat se, navázat nová partnerství, případně využít nabídku zástupců BIOEAST HUB CZ a stát se členy tohoto národního sdružení. Já věřím, že bioekonomika může opravdu být velkou příležitostí pro náš region,” uvedl Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o.

 Přednášky od prezentujících jsou ke stažení níže pod tímto textem.

Co je bioekonomika?

Bioekonomika představuje jednu z hlavních cest udržitelného rozvoje. Jedná se o část ekonomiky, která využívá obnovitelné biologické zdroje k výrobě potravin, krmiv, chemických látek, textilu a energie udržitelným způsobem. Základem bioekonomiky je zemědělství, lesnictví, akvakultura, potravinářský a chemický průmysl.


Cirkularni_Bioekonomika_Bioplyn exkurze4.jpg

1696923132-20157444576645488861301838434.jpg

1696923183-2419021737871536771391934682.jpg

1696923215-1548574408207555469416470237.jpg

1696923244-1054113408675012303986146849.jpg

1696923547-17030447051509165485773222121.jpg

1696923575-496077220423186271817847399.jpg

1696923595-1076270418307450834891435466.jpg

1696923613-8135203459951410451790314195.jpg

1696923646-147481432416198017081509104429.jpg

1696923668-21213916101345116918484615024.jpg

1696923706-1653535852010449031475406404.jpg

1696923904-197486632178843431663707708.jpg

1696923924-21353018631520656664728171721.jpg


V Karlových Varech proběhla konference na téma Cirkulární bioekonomika

Soubory ke stažení

Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.