V Karlovarském kraji se rozšíří aktivity zaměřené na rozvoj IT dovedností především u žen a dětí

12. 7. 2021

Především ženy, ale i děti a mládež budou mít příležitost rozvíjet v Karlovarském kraji své znalosti informačních technologií. Díky tomu se může zvýšit jejich zájem o studium technických vysokých škol i o práci v tomto oboru, který je nyní podle statistik doménou mužů. Tyto aktivity bude v regionu zastřešovat nezisková organizace Czechitas na základě dohody o strategickém partnerství s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání.

Nezisková organizace Czechitas v současné době působí v 8 krajích a v tomto roce se chystá otevřít další tři pobočky v ČR. „V našem kraji dlouhodobě chybí cílená a systematická podpora vzdělávání především žen v oblasti rozvoje digitální gramotnosti. Přitom odborníky v oblasti informačních technologií poptává řada firem v ČR. Tato místa v drtivé většině zastávají muži. Ve spolupráci s organizací Czechitas vidíme možnost vzdělávat zájemkyně, ale i děti a mládež v oblasti digitálních dovedností, programování, tvorby a správy webových stránek či přípravy datových analýz. Chceme povzbudit ženy v rozšiřování jejich schopností v tomto oboru, což ve výsledku přispěje nejen k lepším možnostem jejich uplatnění, ale i k růstu inovativního prostředí v regionu,“ vysvětlil krajský radní Patrik Pizinger.

Spolupráce s organizací Czechitas je naplánována na dobu 3 let od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2023. „Strategické partnerství zahrnuje dvě základní oblasti. Jednak budování lokální komunity pro Czechitas a marketingovou podporu organizace v kraji, dále vzdělávání zaměřené na rozvoj digitální gramotnosti u vybraných skupin obyvatel, realizaci dalších kurzů podle potřeby. V případě aktivit pro děti a mládež je přitom vzdělávání vedeno příjemnou hravou formou,“ popsat ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání Vlastimil Veselý.

K 31. 5. 2021 bylo v Karlovarském kraji evidováno celkem 11 228 uchazečů o zaměstnání. Z toho 5774 žen a 398 absolventů a mladistvých. Budoucí uplatnění přitom stále více bude záviset na kvalitě digitální gramotnosti, protože k vývoji nových technologií a zařízení dochází velmi rychle.

V Karlovarském kraji se rozšíří aktivity zaměřené na rozvoj IT dovedností především u žen a dětí
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.