BEZÚROČNÝ ÚVĚR TRANSFORMACE

25. 9. 2023

Bezúročné úvěry programu TRANSFORMACE jsou určeny na podporu investičních aktivit malých a středních podnikatelů. Finanční prostředky mohou čerpat podnikatelé v uhelných regionech, tzn. Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji.

Výše úvěru je od 500 tis. do 60 mil Kč pro Karlovarský kraj a může pokrýt až 90 % způsobilých nákladů projektu. Doba splatnosti je až 10 let a odklad splátek může být až 4 roky.

Úroky a poplatky - 0 % a 0 Kč

Program je určen pro malé a střední podnikatele, kteří působí v oblastech:

 • zpracovatelský průmysl a stavebnictví
 • maloobchod a velkoobchod
 • doprava a skladování
 • kulturní, zábavní a rekreační činnosti a dalších

Kompletní přehled podporovaných činností najdete zde.


NA CO MŮŽETE ÚVĚR POUŽÍT?

Lze podpořit pouze ty typy projektů, které nebudou tzv. významně poškozovat životní prostředí. Více podrobností najdete ve Výzvě.

 • k pořízení CNC center, řezacích automatů, osazovacích automatů, plniček, lepiček, míchaček, lisů a jiných průmyslových technologií (vyjma technologií na plyn či naftu)
 • k nákupu vozíků a vozidel na elektrický pohon (např. vysokozdvižný vozík, elektromobil sloužící k zajištění nabízených služeb firmy – rozvoz, servis apod.)
 • k pořízení výrobních linek
 • k pořízení serverů a související výpočetní techniky sloužící k zajištění chodu firmy
 • k pořízení vybavení do zubních ordinací či jiných zdravotnických praxí
 • k pořízení měřící a geodetické techniky
 • k pořízení zařízení a vybavení do restaurací a hotelů
 • k pořízení dalších strojů a zařízení (vyjma těch na plyn a naftu)
 • k pořízení technologických postupů, softwaru, programů a licencí
 • na výstavbu či pořízení výrobních, dílenských a skladovacích hal (s max. spotřebou energie 195 MWh/rok)
 • na nákup budov určených k podnikání spadajících do energetické třídy A nebo B
 • k technickému zhodnocení budov a pozemků (nutná 30% úspora energie)
 • k pořízení dalšího dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, který významně nepoškozuje životní prostředí


ŽÁDOST A POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU Z PROGRAMU TRANSFORMACE NAJDETE ZDE

Více informací naleznete také na stránkách Národní Rozvojové Banky.


DŮLEŽITÉ INFORMACE

Dleit informace

Program je financován v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace spolufinancovaný z Fondu pro spravedlivou transformaci (FST).BEZÚROČNÝ ÚVĚR TRANSFORMACE

Soubory ke stažení

Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.