Únorové webináře provedou zájemce výzvami programů Interreg Danube a Seed Money Facility

8. 2. 2024

Ministerstvo pro místní rozvoj bude ve dnech 14. a 15. února 2024 organizovat webináře pro zájemce o 2. výzvu programu Interreg Danube, zaměřenou na spolupráci veřejných institucí a soukromého sektoru v regionu 14 států, a výzvu Seed Money Facility, zaměřenou na finanční podporu vývoje komplexních strategických nadnárodních projektů přispívajících ke strategii EU pro Podunají. Webináře budou probíhat v angličtině a jsou určeny zejména pro vedoucí partnery.

Kdy se webináře konají a co se na nich dozvíte?

14. února 2024 od 10:00 webinář ke 2. výzvě programu Interreg Danube:

  • proces předkládání projektových žádostí v systému JEMS,
  • následný systém hodnocení žádostí,
  • požadavky na komunikaci v průběhu projektu.

Registrace do 13. února (12:00) na tomto odkazu.

15. února 2024 od 10:00 webinář k výzvě Seed Money Facility:

  • proces předkládání projektových žádostí v systému JEMS,
  • následný systém hodnocení žádostí,

Registrace do 14. února (12:00) na tomto odkazu.

Bližší informace k jednotlivým výzvám naleznete na webových stránkách 2. výzva Interreg Danube a Seed Money Facility.

Únorové webináře provedou zájemce výzvami programů Interreg Danube a Seed Money Facility
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.