Time for business: podnikatelský příběh od Martina Špalka z cestovní agentury In Travel

22. 3. 2023

V úterý 21. 3. 2023 proběhl další seminář pro středoškolské studenty v rámci aktivity Time for business, kterým provedl Martin Špalek, spolumajitel incomingové cestovní agentury In Travel.

Tentokrát jsme zavítali mezi studenty 3. ročníků oboru Cestovní ruch na Obchodní akademii, vyšší odborné škole cestovního ruchu a jazykové škole v Karlových Varech. Martin studentům popsal všechny podnikatelské aktivity, kterým se v průběhu let věnoval, počínaje organizováním hudebních akcí v Mariánských Lázních ještě při studiu, až po současné aktivity jeho cestovní agentury.

Jako jednu z nejzásadnějších věcí doporučil Martin studentům studium jazyků, bez kterých se v oblasti cestovního ruchu nelze obejít. Diskuse se také rozvinula na téma vycestování do zahraničí a získání zkušeností v oboru, ať už na jakékoli pozici. Stejně jako v předchozím podnikatelském příběhu, i zde zazněla myšlenka toho, že nejprve je potřeba nasbírat zkušenosti a teprve potom začít podnikat. Nejdůležitější však podle Martina je, že ať už se studenti v budoucnu rozhodnou dělat cokoli, musejí tomu dát všechno, dělat to, jak nejlépe dovedou – to je podle něho cesta k úspěchu.

Martinovi mockrát děkujeme za inspirativní vyprávění a doufáme, že jeho příběh v budoucnu zazní i na dalších školách orientovaných na cestovní ruch.

Na další setkání se můžeme těšit již na začátku dubna, a to na Střední škole živnostenské v Sokolově. Svůj příběh přijede představit Adéla Mikschiková, která se věnuje digitálním technologiím, inovacím a marketingu.

Time for business: podnikatelský příběh od Martina Špalka z cestovní agentury In Travel
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.