TIME FOR BUSINESS – NOVÁ AKTIVITA NA PODPORU PODNIKAVOSTI V KRAJI

11. 1. 2023

KARP ve spolupráci s inovačním centrem INION a Regionální kanceláří agentury CzechInvest v Karlových Varech rozjíždí zcela novou aktivitu zaměřenou na podporu podnikavosti u středoškolských studentů.

Nosnou myšlenkou projektu je motivovat studenty středních škol k vlastnímu podnikání, a to prostřednictvím besed s mladými podnikateli z kraje tak, aby vždy obor podnikání přednášejícího odpovídal oboru studia zúčastněných studentů.

V současné době probíhá zjišťování zájmu ze strany středních škol (a už nyní můžeme říci, že zájem bude značný). Dalším krokem bude vytipování vhodných podnikatelů pro jednotlivé přihlášené školy. S prvními besedami pak počítáme v březnu tohoto roku.

Jste studentem střední školy v Karlovarském kraji a zajímá Vás tato aktivita? Pak o ní řekněte svému výchovnému poradci. Znáte mladého podnikatele z kraje, který by mohl být ochoten předat své zkušenosti studentům? Předejte mu kontakt na naši projektovou manažerku Vendulu Šnajdrovou (720 201 949, vendula.snajdrova@karp-kv.cz), která má za KARP projekt na starosti.


TIME FOR BUSINESS – NOVÁ AKTIVITA NA PODPORU PODNIKAVOSTI V KRAJI
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.