Medikem na gymplu zahájen

25. 9. 2023

Program Medikem na gymplu byl oficiálně zahájen. V sobotu 23. 9. 2023 na úvodním workshopu do lavic usedlo 15 studentů se zájmem o studium medicíny.

Vybraní studenti gymnázií Karlovarského kraje se díky programu budou účastnit po tři roky vždy jednou měsíčně víkendových vzdělávacích workshopů, které prohloubí a rozšíří učivo školních vzdělávacích plánů. Budou tak nejen rozvíjet svůj talent a potenciál, ale i navyšovat šanci pro úspěšné zvládnutí přijímacího řízení na lékařské fakulty.  Studenti byli vybráni napříč všemi gymnázii v Karlovarském kraji na základě školních výsledků a zájmu o studium. Pro zvýšení motivace bude studentům, kteří se zúčastní 90 % workshopů, uhrazen intenzivní přípravný kurz pořádaný přímo danou lékařskou fakultou. Následně po absolvování intenzivního kurzu budou mít studenti možnost vyzkoušet si přijímačky nanečisto pro ověření úrovně získaných znalostí po absolvování všech částí programu.

Workshopy budou rozloženy do dvou školních roků 2023/2024 a 2024/2025. V každém z nich se uskuteční 10 workshopů v prostorách Gymnázia Sokolov a 1 exkurze do nemocnice či jiného zdravotnického zařízení (např. Anatomický ústav, Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje).

Nad rámec plánovaných workshopů budou studentům nabídnuty příležitostné přednášky lékařů z partnerské Nemocnice Sokolov, které do výuky vnesou zkušenosti, inspiraci, motivaci z praxe.

Realizací pilotního nástroje „Medikem na gymplu“ je učiněn první krok pro zcela jedinečnou systémovou podporu, na níž navazují další připravená opatření Karlovarského kraje zaměřená na lákání a udržení absolventů (různé formy stipendií, dotací či motivačních příspěvků). Například v roce 2022 schválila Rada Karlovarského kraje navýšení stipendií pro studenty medicíny, jež po skončení specializační přípravy počítají s návratem do regionu. Výrazně vyšší finanční podporu chce kraj nabídnout například také na zařízení nových i stávajících ordinací praktických lékařů, pediatrů, zubařů, nově také gynekologů nebo na specializační vzdělávání.

Na studium medicíny ročně z Karlovarského kraje odchází 20-25 studentů. Počet 15 studentů v programu byl stanoven na základě kapacitních možností laboratoří, ve kterých bude výuka probíhat, a dále s ohledem na potřebnost maximálního individuálního přístupu ze strany lektorů ke studentům.

Program Medikem na gymplu je realizován v rámci projektu Smart Akcelerátor 3 Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání ve spolupráci s Gymnáziem Sokolov a Nemocnicí Sokolov.


Medikem na gymplu1.jpg
1695636580-386621624639050589909604622.jpg
 Medikem na gymplu3.jpg

Medikem na gymplu4.jpg

Medikem na gymplu zahájen
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.