Stezka Žijeme regionem přiblížila Karlovarský kraj dětem

9. 9. 2021

Přiblížit Karlovarský kraj dětem a zjistit, jaké znalosti o našem kraji jeho malí obyvatelé mají. To bylo hlavním cílem Stezky Žijeme regionem, kterou ve spolupráci se SUPERMARKET wc pořádala Karlovarská agentura rozvoje podnikání v rámci akce Kraj dokořán.

Na šesti stanovištích na děti čekaly rozmanité úkoly zaměřené na znalosti o našem regionu. Děti poznávaly přírodní zajímavosti, vyráběly placky s tradičními symboly kraje, poznávaly významné osobnosti, vyzkoušely si, jak se karlovarské prameny dokáží rozeznít, a na slepé mapě kraje určovaly polohu měst tradičních řemesel. Na konci stezky na všechny čekalo překvapení v podobě dřevěných loutek Spejbla a Hurvínka a kreativní dílnička. V odpoledním bloku se malí i velcí návštěvníci pobavili při pohádce o Sněhurce v podání ambasadora kampaně Žijeme regionem Viktora Braunreitera a protáhli těla za asistence Elišky ze SUPERMARKET wc při vzdušné akrobacii.


V prostorách před Krajským úřadem se učitelé, děti a rodiče mohli seznámit s projektem Dizajniště zaměřeným na rozvoj designového myšlení u dětí, nebo se světem virtuální reality a 3D tisku, který přiblížil Marek Bureš ze Západočeské univerzity v Plzni.

Všechny představené aktivity měly velký úspěch nejen u dětí, ale sklidily také ohlas mezi pedagogy, kteří přímo na místě projevili zájem o další spolupráci. Ta by mohla spočívat ve společné osvětě dětí a mládeže v mateřských, základních i středních školách, zvýšení povědomí o našem kraji a posílení sounáležitosti a patriotismu za pomoci kreativních nástrojů a činností.

Máte zájem o další informace o tom, jak se do osvěty zapojit a jak přiblížit kraj dětem? Neváhejte a kontaktujte nás.

#zijemeregionem #patrimnazapad


 


Stezka Žijeme regionem přiblížila Karlovarský kraj dětem
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.