Startujeme kampaň na podporu hrdosti a patriotismu Žijeme regionem

4. 6. 2021

Letošní jaro přináší jak rozvolnění, tak i další pokračování projektu Žijeme regionem, který byl odstartován v roce 2018. Komunikační kampaň, kterou odstartujeme v pondělí 7. června 2021, se zaměřuje na budování hrdosti a uvědomění si, že na náš region, i přes některá náročná období posledního roku, můžeme být opravdu hrdí.

Hlavní motto kampaně je „Karlovarský kraj. Patřím na Západ.” Proč Západ? Západ vyjadřuje nejen reálnou geografickou polohu kraje, ale také představuje metaforu svobody. Nosná myšlenka projektu komunikace je: Karlovarský kraj je region, na který jsem pyšný a ke kterému se hlásím. „Jsem hrdý na to, že patřím sem – na Západ.“ Komunikace se nese v duchu hodnot – otevřenost, upřímnost, poctivost, přátelskost a vstřícnost.

Naším nejsilnějším nástrojem je spolupráce s uznávanými osobnostmi Karlovarského kraje, které se dokázaly prosadit ve svých oborech, pevně věří v potenciál tohoto kraje a zapustily zde svoje kořeny. Ambasadory se stali úspěšný student a mladý podnikatel Daniel Grigar, lektor a konzultant Gerhard Knop, designér Jiří Hanek, konzultant Jan Novotný, věhlasný sportovec a olympionik Lukáš Bauer, ředitelka Vysoké školy finanční a správní Karlovy Vary Lenka Chlebková, výtvarnice Lenka Sárová Malíská, ředitel ISŠTE Sokolov Pavel Janus, zakladatelka farmy a ekocentra Kozodoj Pavlína Štyndlová, ředitel KHK KK Stanislav Kříž, pedagog Tomáš Mašek, jednatel Tomáš Musil, scénárista a herec Viktor Braunreiter a nově i zástupkyně Českého rozhlasu Karlovy Vary Andrea Vajnar. „Věříme, že široký záběr a příběhy těchto osobností budou inspirovat a motivovat obyvatele našeho kraje k vlastnímu rozvoji a budování hrdosti a patriotismu. Ambasadorem se může stát každý, kdo věří v náš kraj a rozvíjí jej“, řekl Vlastimil Veselý ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

Projekt je zaměřen na několik cílových skupin napříč celou společností. Na studenty a mladé absolventy škol, které by chtěl motivovat k návratu do kraje po ukončení studií, a též je informovat o vzdělávacích programech a přeshraničních možnostech studia i o možnostech jejich pozdějšího profesního uplatnění. Dále se projekt obrací na firmy a podnikatele s cílem motivovat schopné a talentované obyvatele regionu k vlastnímu podnikání. Poradit jim, jak s podnikáním začít, na které instituce se obracet a propojit je mezi sebou. Projekt „Žijeme regionem“ nezapomíná ani na zaměstnance, kteří již pracují v kraji a žijí zde se svými rodinami. Informuje je o možnostech studia pro děti, o kulturně – společenských akcích, sportovních programech či o nových příležitostech, které podpoří jejich spokojený a plnohodnotný rodinný život vedoucí k rozhodnutí zůstat v regionu.

Logo projektu „Žijeme regionem“ navazuje svou barevností na logo manuál destinační agentury Živý kraj a znázorňuje mapu Karlovarského regionu. Životní energii zastupuje stylizovaná linie srdečního tepu a symbol srdce. Logo vizuálně dokresluje motto celého projektu – „Žijeme regionem.“

Snahou všech aktérů projektu je zapojit do něj co nejvíce obyvatel z regionu, tak abychom společně mohli sdílet užitečné informace o dění v kraji, zajímavosti v okolí, aktivity a akce pro všechny věkové skupiny, ale též motivaci prostřednictvím příběhů úspěšných podnikatelů či spokojených studentů. Každý se může do projektu zapojit a podpořit tak snahu o zvýšení kreditu Karlovarského kraje hned několika aktivitami. Aktivně se můžete stát ambasadorem. „Oceníme každý Váš tip na kulturní či společenskou akci či pracovní nabídku, zajímavost v regionu, které s námi sdílejte na Facebooku, Instagramu Žijeme regionem či zasílejte na email zijemeregionem@karp-kv.cz. Ať aktivně či pasivně, budeme rádi za každého followera a příznivce našeho projektu, za každého hrdého a spokojeného obyvatele Karlovarského kraje,” doplnil Vlastimil Veselý.

Aktivity realizuje Karlovarská agentura rozvoje podnikání a v rámci projektu Smart Akcelerátor 2.0, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Startujeme kampaň na podporu hrdosti a patriotismu Žijeme regionem
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.