Stali jsme se přidruženými partnery projektu RIS4DANU

29. 6. 2022

Společně s Karlovarským krajem a Inovačním centrem Ústeckého kraje jsme přidruženými partnery projektu RIS4DANU. Cílem projektu je znovuotevření starých průmyslových areálů a zvýšení odolnosti znevýhodněných regionů vůči transformačním změnám. Více informací o projektu naleznete na internetových stránkách Karlovarského kraje.

Stali jsme se přidruženými partnery projektu RIS4DANU
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.