SPOLUPRÁCE S MAS KRUŠNÉ HORY O.P.S.

27. 6. 2022

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. navázala spolupráci s MAS Krušné hory, a to za účelem zajištění koordinace aktivit v oblasti rozvoje podnikání v kraji.

Místní akční skupina Krušné hory je obecně prospěšnou společností, jež je místním partnerstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy a jejímž cílem je rozvoj regionu Krušné hory - západ, především pak jeho venkovských oblastí.

Více o MAS Krušné hory se dozvíte zde.

MAS a KARP mají společný cíl, a tím je rozvoj našeho regionu a zlepšení kvality života místních obyvatel.

SPOLUPRÁCE S MAS KRUŠNÉ HORY O.P.S.
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.