Společné zasedání Inovačních platforem

26. 10. 2022

Ve středu 19. října 2022 proběhlo společné zasedání Inovační platformy pro strategické příležitosti a Inovační platformy pro tradiční průmyslové obory. Hlavním bodem jednání byla realizace Foresightové studie v chemických oborech průmyslu v Karlovarském kraji. Na jednání byly pozváni zástupci firem, pro které je chemie klíčovou součástí jejich každodenního života. Na zasedání se mohli účastníci vyjádřit k připravovanému zadání studie a případně upřesnit některé části nebo vznést požadavky, které považují z pohledu jejich činnosti za důležité. Zástupci některých společností toto využili a již v průběhu jednání bylo zadání rozšířeno o další podněty.

Dále bylo konstatováno, že se jedná i o realizaci studie, která by měla pomoci řešit aktuální situaci v oblasti energetiky a měla by hledat jiné alternativní zdroje energie především pro firmy působící v porcelánovém průmyslu, případně pokusit se též nalézt nové technologie zpracování, které budou dobře použitelné s dostupnými energetickými zdroji. Takováto studie by mohla navázat na výstupy zmiňované Foresightové studie, ale měla by vlastní zadání.

Na závěr se účastnici shodli, že již nic nebrání zahájení prací na studii, současně projevili zájem nadále realizaci sledovat a první relevantní výstupy projednat na dalším zasedání platformy.

Společné zasedání Inovačních platforem
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.