Soutěž: Creativ Business Cup 2019

1. 2. 2019

Rádi byste zviditelnili svůj start-up podnikající v kreativních průmyslech? Vyzkoušejte, jak obstojíte v konkurenci s ostatními českými konkurenty v soutěži Creative Business Cup! V případě úspěchu vás čeká mezinárodní finále v Kodani. Soutěž vám navíc pomůže získat kontakty na start-upy a investory a také zpětnou vazbu od expertů z oboru.

Přihlášku do soutěže je možné podat už jen do 15. 2. Účastnit se mohou například firmy z oblasti designu, reklamy, fotografie, ale také vývoje softwaru a jiných. Kompletní informace s možností registrace naleznete na www.czechinvest.org/CBC.


Soutěž: Creativ Business Cup 2019
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.