Snažíme se dodatečně vyjednat milion korun pro Kreativní vouchery

18. 6. 2021

Díky velkému zájmu o inovační vouchery se za předpokladu kvalitně zpracovaných projektů podaří rozdělit téměř celou vyhlášenou alokaci (2.000.000 Kč) z Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje. To je skvělá zpráva. O něco méně příjemná je ale pro potenciální žadatele o kreativní voucher. Dosavadní způsob financování v rámci Programu rozvoje konkurenceschopnosti je nastaven tak, že až v případě nevyužití financí v rámci primárně vyhlášené výzvy na Inovační vouchery se teprve přistoupí k vyhlášení příjmu žádostí na kreativní vouchery. V praxi to znamená, že na Podprogram kreativní vouchery nezbyde dostatek prostředků, proto tento podprogram nebude vyhlášen v původně plánovaném harmonogramu (červen 2021). V současné chvílí probíhá řada jednání o navýšení stávající alokace o 1.000.000 Kč. Pokud všechno dobře dopadne, předpokládáme termín příjmu žádostí v Podprogramu Kreativních voucherů v první polovině září 2021. Proto je nutné sledovat aktuální informace na našich webových stránkách, případně na stránkách Karlovarského kraje.

Snažíme se dodatečně vyjednat milion korun pro Kreativní vouchery
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.