Seznamte se s novinkami roku 2022 u Inovačních voucherů

29. 4. 2022

Zájem o tyto vouchery v Karlovarském kraji roste. Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, který díky Inovačnímu voucheru poskytuje finance na spolupráci firem a výzkumníků, podpořil v loňském roce 11 žádostí v hodnotě téměř 2 000 000 Kč. Také v letošním roce budou moci žadatelé o Inovační voucher zažádat. Karlovarský kraj vyčlenil v tomto roce na tento voucher dokonce 3 000 000 Kč. Pokud žadatel uspěje, může využít částku ve výši až 170 000 Kč, za kterou nakoupí výzkum na univerzitách a vědeckých centrech, které poté může využít pro zavedení nových výrobků či služeb.

A jaké jsou letošní novinky? Ty byly představeny v průběhu webináře, který se uskutečnil 28. dubna 2022. Přihlásilo se téměř 30 účastníků, kteří měli možnost se seznámit i s 3 úspěšnými projekty předchozích let od firmy EPT connector a Agentura Rafael.

Novinky:

  1. Změna spočívá ve zúžení okruhu způsobilých žadatelů. Od letošního roku nemohou o Inovační vouchery žádat velké podniky. Důvodem je dlouhodobý nezájem ze strany velkých podniků o tento voucher.
  2. Došlo k rozšíření okruhu způsobilých žadatelů. Doposud mohl žádat pouze malý, střední podnik se sídlem na území Karlovarského kraje. Od letošního roku mohou žádat i firmy, které mají v Karlovarském kraji své provozovny. V takovém případě musí ale prokázat, že v Karlovarském kraji opravdu působí a provozovna nebyla jen účelově zřízena.
  3. V oblasti podporovaných aktivit došlo k přesunutí aktivity „zpracování marketingové strategie“ do jiného, více vhodnějšího dotačního nástroje, a to Kreativní vouchery.

Pokud tedy máte firmu a potřebujete analyzovat, měřit, testovat, vyvíjet nové procesy, nastavit strategie, prostě inovovat, poznamenejte si datum 24. května, kdy můžete začít o Inovační voucher žádat. Konec příjmu žádostí je 31. května 2022. Nerozhoduje rychlost. Podpořené mohou být jen kvalitně zpracované projekty, které dosáhnou potřebného počtu bodů ve fázi věcného hodnocení žádostí.

Máte otázky? Neváhejte využít možnost individuálních konzultací projektových záměrů. V případě potřeby se můžete obracet na projektovou manažerku Programu Šárku Harušťákovou (sarka.harustakova@karp-kv.cz).

Seznamte se s novinkami roku 2022 u Inovačních voucherů
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.