Setkání RVVI

24. 6. 2021

V pátek, 18. června, se uskutečnilo 2. jednání tohoto roku Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Rada se sešla v počtu 18 členů a odsouhlasila většinu diskutovaných bodů.

Během intenzivního jednání byly představeny strategická témata VaVaI a strategické projekty Karlovarského kraje. Členové RVVI dále byli seznámeni s marketingovou strategií Karlovarského kraje, webem žijemeregionem.cz. V průběhu jednání byly projednány návrhy projektů do Asistenčních voucherů a výstupy z pilotního projektu Kreativní učení.

Během jednání se také představili noví členové RVVI:

  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta sociálně ekonomická
  • společnost PROTEBE live, z. s.

Setkání RVVI
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.