Setkání ambasadorů Žijeme regionem

9. 4. 2020

V měsíci březnu (12. 3. 2020) se konalo již druhé setkání ambasadorů v rámci projektu Žijeme regionem, organizované Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání. Ambasadoři se již jednou neformálně setkali v prosinci předešlého roku, kdy se rozebíraly úvodní názory a myšlenky na další směřování role ambasadorů v projektu, avšak až toto druhé setkání ve formě workshopu přineslo po společné debatě jasné výsledky. Výstupem workshopu tedy byly cíle pro rok 2020 a pro následující období. Každý z přítomných ambasadorů stručně popsal svoji roli v rámci projektu a představil aktivity, kterými v letošním roce projekt Žijeme regionem podpoří. Celé setkání se povedlo, bylo efektivní a kreativní. Zároveň se zrodilo spoustu nových nápadů a úkolů, na kterých bude do budoucna celý tým ambasadorů nadále pracovat.

Setkání ambasadorů Žijeme regionem
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.