Setkání ambasadorů Žijeme regionem

20. 9. 2022

V tuhnickém Dizajnparku jsme se v pátek 16. září potkali s ambasadory kampaně Žijeme regionem. Cílem setkání bylo zhodnocení dosavadního průběhu kampaně, nastínění jejího dalšího průběhu, diskuse nad budoucností Žijeme regionem i Karlovarského kraje a zároveň sdílení aktuálních informací z profesního života našich ambasadorů. Pozvání přijala rovněž Jana Bělohoubková z odboru regionálního rozvoje, která představila vizi marketingové strategie Karlovarského kraje.

Prostor Dizajnparku nebyl pro setkání vybrán náhodně. Jedná se o působiště jednoho z ambasadorů, Jiřího Hanka, který si na konec programu připravil pro zájemce komentovanou prohlídku. Místo dalšího setkání prozatím není známo. Všichni přítomní však vyjádřili souhlas s myšlenkou uspořádat ho opět na „ambasadorské“ půdě.

1663662000-1616677815155914960613140917.jpeg

Setkání ambasadorů Žijeme regionem
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.