Setkání 8. marketingové platformy na podporu rozvoje marketingu Karlovarského kraje

1. 6. 2022

V pátek 27. května se již po 8. setkali klíčoví hráči na poli krajského marketingu – agentura KARP, zástupci Karlovarského kraje, destinační agentury Živý kraj, agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje, Západočeské univerzity, MAS, neziskových organizací, ambasadorů a veřejných institucí.

Cílem bylo si předat zkušenosti, vzájemně se informovat o aktivitách, které nás čekají v nadcházejících 3 měsících a diskutovat nad přístupem ke strategickému marketingu v rámci našeho regionu. Současně byla představena strategie KV°2040, týkající se města Karlovy Vary, která byla schválena v prosinci 2021. Účastníci platformy byli seznámeni s procesem její tvorby, realizovanými workshopy a šíří participantů.  

Společný zájem všech zúčastněných stran je budování pozitivního vztahu pracujících, obyvatel i studentů k regionu, motivace podnikatelů k inovacím, zvýšení patriotismu a celkovému zlepšení povědomí o konkurenceschopných vlastnostech regionu a jeho hlavních atraktivitách.


Setkání 8. marketingové platformy na podporu rozvoje marketingu Karlovarského kraje
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.